Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Schuimbeton is een cementmengsel dat door toevoeging van een schuimconcentraat wordt opgepompt tot een licht isolerende uitvulling.

Voorschrift lastenboek voor architecten:

 1. De basismaterialen, cement, zand en water, dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de Belgische Normen.

 2. Deze basismaterialen dienen vooraf in een BENOR- centrale nauwkeurig afgewogen en grondig gemengd te worden teneinde een homogene mortelspecie te bekomen. De centrale moet dus beschikken over de nodige weegtoestellen en een menger.

 3. De cellenstructuur dient bekomen te worden door toevoeging op de werf van een stabiel schuim aan de mortelspecie. De installatie moet toelaten om continu een oneindig aantal luchtbelletjes homogeen te verdelen in de mortel.

 4. Het toevoegen van dit schuim in de massa van de mortel dient te gebeuren na de pomp om het vernietigen van deze luchtbelletjes te vermijden.

 5. De verhouding van de hoeveelheden schuim en mortel moet machinaal en in continu instelbaar zijn gedurende het productieproces.

 6. Het pompen van dit cellenbeton dient te gebeuren met speciaal daartoe uitgeruste pompen. Het pompen mag geen afbreuk doen aan de hierna vermelde eigenschappen van het cellenbeton.

 7. Eigenschappen van het cellenbeton in verse toestand. De volumieke massa van dit beton is 800 kg/m³, Andere densiteiten op aanvraag.

 8. Eigenschappen van het cellenbeton in verharde toestand:
  - de luchtbellen in het beton dienen een gesloten structuur te hebben;
  - de gemiddelde drukweerstand na 28 dagen bedraagt minimum 2N/mm²;
  - de λ-waarde moet kleiner zijn dan 0.16W/mK.

 9. Een onafhankelijk controleorganisme dient regelmatig controle uit te oefenen op het respect van de voornaamste eigenschappen:
  - de volumieke massa van het verse cellenbeton;
  - de volumieke massa van het verharde cellenbeton;
  - de drukweerstand van het verharde cellenbeton.

 

Technische gegevens - Schuimbeton

Volumieke massa specie
 
800 kg/m³
 
Kubusdruksterkte na 28 dagen 3 N/mm²
Maximaal haalbaar na 28 dagen
 
4,5 N/mm²
 
Treksterkte na 28 dagen 0,3 N/mm²
maximaal haalbaar na 28 dagen
 
0,45 N/mm²
 
Buigsterkte na 28 dagen
 
0,5 N/mm²
 
Elasticiteitsmodulus(druk, 28 dagen) 2200 N/mm²
Krimpvervorming (laboratorium) 40/00
Krimpvervorming (praktijk)
 
1,20/00
 
Wateropname (waterdampdiffusieweerstand) 15 kg/m²
tussen 50% en 100% RV 5,5 kg/m²
tussen 70% en 100% RV
 
9 kg/m²
 
Warmtegeleidingscoëfficient  
absoluut droog materiaal 0,16 W/mK
bij  70% RV 0,22 W/mK
bij 95 % RV 0,27 W/mK
   

 
Eigenschappen - Schuimbeton

Kenmerk Eenheid                  
                     
Volumieke massa specie kg/m³ 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400
                     
Kubusdruksterkte na 28 dagen N/mm² 0,5 1 2 2,5 3 3,5 4 6 8
Maximaal haalbaar na 28 dagen N/mm² 1,5 2 3 3,5 4,5 5,5 6,5 10 12
                     
Treksterkte na 28 dagen N/mm² 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,6 0,8
maximaal haalbaar na 28 dagen N/mm² 0,1 0,2 0,3 0,35 0,45 0,55 0,65 1,1 1,2
                     
Buigsterkte na 28 dagen N/mm² 0,1 0,15 0,35 0,44 0,5 0,6 0,7 1,1 1,45
                     
Elasticiteitsmodulus(druk, 28 dagen) N/mm² 300 650 1200 1650 2200 2900 3700 5800 8400
Krimpvervorming (laboratorium) 0/00 6,5 5,5 4,5 4,5 4 4 3,5 2,5 2
Krimpvervorming (praktijk) 0/00 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1
                     
Wateropname(waterdampdiffusieweerstand) kg/m² 75 50 33 22 15 10 7 5 5
tussen 50% en 100% RV   2,5 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 9 13
tussen 70% en 100% RV   5 6 7 8 9 10 12 16 24
                     
Warmtegeleidingscoëfficient                    
absoluut droog materiaal W/mK 0,09 0,1 0,12 0,14 0,17 0,2 0,23 0,3 0,4
bij  70% RV W/mK 0,11 0,13 0,15 0,18 0,22 0,26 0,3 0,4 0,55
bij 95 % RV W/mK 0,14 0,17 0,2 0,23 0,27 0,31 0,35 0,5 0,65
tabelwaarden zijn bedoeld als richtwaarden, de variatiecoëfficient voor de opgegeven waarde bedraag maximaal 15%

 

Download printvriendelijke versie